Groep 5

Hetty heeft de MO-A Opleiding Engels en vertaalkunde gevolgd en is in het bezit van een 2e-graads onderwijsbevoegdheid. Daarnaast is zij ook in het bezit van een Masters in Applied Translation Studies.  Zij woont sinds 1985 in Engeland en is werkzaam als zelfstandig vertaalster. De laatste 15 jaar heeft zij als onderwijsassistent op ‘De Regenboog School’ in Londen gewerkt en sinds februari 2014 is zij ook verbonden aan ‘De Zeven Eiken’. 

Year 1/4

Hanneke is a qualified Primary School teacher, is married to an Englishman and has a grown-up daughter. She has been working at ‘De Zeven Eiken’ since 2009 and has almost 30 years of teaching experience. Hannek is also a guide at Leeds Castle and she works as a Media Analist.

Year 5

Hetty studied English and Translation and is a qualified teacher. She has also obtained a Master's Degree in Applied Translation Studies.  Zij has lived in the UK since 1985 and works as a freelance translator. For the past 15 years she has also worked as a teaching assistant at  ‘De Regenboog School’ in Londen and since February 2014 at ‘De Zeven Eiken’ as our teacher for year 5. ​​

Year 4 

Silke has been a teacher at  ‘De Zeven Eiken’ since January 2014. Zij is a fully qualified teacher, teaches at several NTC-schools in and around Londen, and also offers on-line tutoring. At the moment she is enjoying het pregnancy leave (Juf Hanneke wil be taking over her class in the meantime) and she will resume her teaching in January.

Year 6

Marlies studied Physiotherapy in the Netherlands and Public Health in the UK. Zij has worked as a ‘krankengymnast’ in Germany, als physiotherapist voor de NHS in Engeland, and as Care Manager for Social Services. At the moment Marlies is physiotherapist for EKTRA at a GP Surgery and she also teaches Pilates. 

Year 2

​Pauline studied ‘Communication & Information Science’ followed up by '‘Culture Studies’ in Amsterdam. Through a post-doctorate she obtained her teaching qualifications. Pauline was one of the founding members of  ‘De Zeven Eiken’ in 2005. She has been Chair of the Board, teacher and has always been very active at school. Pauline also tutors older children to prepare them for GCSE Dutch Language.​

Year 3

Jenneke obtained her Master Degree in English Language and Literature at  Rijksuniversiteit Groningen, after which she acquired her teaching qualifications. After several years of teaching and working at a publisher she moved to France with her husband. They then lived all over the world (a.o. Washington DC, Richmond & Twickenham) to finally end up here in Sevenaoks where they live with their three children of which the two eldest attend 'De Zeven Eiken'. Besides being a teacher at our school Jenneke also freelances as a translator. She loves running and cheering on her children at the hockey field in the weekend.

Groep 6

Marlies heeft Physiotherapie gestudeerd in Nederland, en Public Health in Engeland. Zij heeft gewerkt als ‘krankengymnast’ in Duitsland, als physiotherapeut voor de NHS in Engeland, en als Care Manager voor Social Service. Momenteel is Marlies physiotherapeut voor EKTRA in een huisartsenpraktijk, en geeft ze ook les in Pilates. 

Groep 4 

Silke is sinds januari 2014 leerkracht op ‘De Zeven Eiken’. Zij is gediplomeerd leerkracht, geeft les op enkele NTC-scholen in en rond Londen, en verzorgt ook on-line lessen. Zij is momenteel op zwangerschapsverlof (waarbij Juf Hanneke haar vervangt) en zal per Januari ​haar werkzaamheden hervatten.​​

Groep 3

Jenneke behaalde haar master Engelse Taal- en Literatuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna volgde een eerstegraads lesbevoegdheid aan de VU. Na enkele jaren werkzaam geweest te zijn in het onderwijs en later ook de uitgeverij verhuisde zij met haar man naar Frankrijk. Vervolgens kwamen zij via Richmond, een korte verblijf in Washington DC en een aantal jaar in Twickenham in Sevenoaks terecht. Daar wonen ze nu met hun 3 kinderen waarvan de oudste 2 ook naar De 7 Eiken gaan. Naast het werk als juf op de Nederlandse school doet Jenneke ook freelance vertaalklussen.  Ze houdt van hardlopen en staat in het weekend op het hockeyveld om haar kinderen aan te moedigen.​​​

Sevenoaks, Kent, United Kingdom

Our Teachers

Please find more information about our teachers here: 

Groep 1/4

Hanneke is gediplomeerd basisschool-leerkracht, is getrouwd met een Brit en heeft een volwassen dochter. Ze werkt bij ‘De Zeven Eiken’ sinds 2009 en heeft bijna 30 jaar ervaring in het onderwijs. Hanneke is ook gids bij Leeds Castle en werkt als Media Analist.

Onze Docenten

Hieronder vindt u meer informatie over ons docententeam:

Groep 2

​Pauline studeerde ‘Communicatie & Informatie’ en vervolgens ‘Algemene Letteren’ in Amsterdam. Daarna verkreeg ze post-doctoraal haar lesbevoegdheid. Samen met andere moeders van kleine kinderen zette Pauline in 2005 ‘De Zeven Eiken’ op. Ze was toen bestuursvoorzitter en leerkracht en is altijd bij de school betrokken gebleven. Daarnaast begeleidt en examineert Pauline oudere kinderen voor GCSE Nederlands.​

Year 7 & 8

Henriekje studied Latin-American Language & Culture in Edinburgh followed up by  ‘Adult Education and Community Development', a field she worked in both in the Netherlands as the UK. She obtained her teaching qualifications and taught Language and Biblical Studies, eventually moving more and more in the direction of teaching foreign languages. She tutors pupils for their GCSE Dutch exams and also helps out students with Spanish, French, German and English as a foreign language. Henriekje has been teaching our years 7 & 8 since 2017. 
 

Groep 7 & 8

Henriekje studeerde in Edinburgh ‘Latijns-Amerikaanse Taal & Cultuur’ en naderhand ‘Volwassenenonderwijs en Gemeenschapsontwik-keling’ waarmee ze in Nederland en het buitenland gewerkt heeft. Ze behaalde haar lesbevoegdheid, gaf Taal en Godsdienstles totdat ze taken als vrijwilliger in lagere en middelbare scholen ging combineren met meer taalgerichte opleidingen in lesbevoegdheid. Ze begeleidt kinderen naar hun examen GCSE Nederlands, neemt ook toetsen af en begeleidt ook nog steeds studenten met Spaans, Frans, Duits, en Engels als vreemde taal. Daarnaast staat Henriekje sinds 2017 voor de klas op De Zeven

Eiken.