Groep 1

​Hanneke is gediplomeerd basisschool-leerkracht, is getrouwd met een Brit en heeft een volwassen dochter. Ze werkt bij ‘De Zeven Eiken’ sinds 2009 en heeft meer dan 35 jaar ervaring in het onderwijs, van basis tot voortgezet. Hanneke is ook gids bij Leeds Castle en is Content Writer voor Nederlands lesmateriaal bij Twinkl.nl.

Groep 2 & 3

​Pauline studeerde ‘Communicatie & Informatie’ en vervolgens ‘Algemene Letteren’ in Amsterdam. Daarna verkreeg ze post-doctoraal haar lesbevoegdheid. Samen met andere moeders van kleine kinderen zette Pauline in 2005 ‘De Zeven Eiken’ op. Ze was toen bestuursvoorzitter en leerkracht en is altijd bij de school betrokken gebleven.

Groep 5 & 6

Hetty heeft de MO-A Opleiding Engels en vertaalkunde gevolgd en is in het bezit van een 2e-graads onderwijsbevoegdheid. Daarnaast is zij ook in het bezit van een Masters in Applied Translation Studies.  Zij woont sinds 1985 in Engeland en is werkzaam als zelfstandig vertaalster. De laatste 15 jaar heeft zij als onderwijsassistent op ‘De Regenboog School’ in Londen gewerkt en sinds februari 2014 is zij ook verbonden aan ‘De Zeven Eiken’. 

Our Teachers

Please find more information about our teachers here: 

Groep 4 

Silke is sinds januari 2014 leerkracht op ‘De Zeven Eiken’. Zij is gediplomeerd leerkracht, geeft les op enkele NTC-scholen in en rond Londen, en verzorgt ook on-line lessen. Met veel plezier geeft Silke les aan groep 4 op De Zeven Eiken.​​

Groep 7 & 8

Henriekje studeerde in Edinburgh ‘Latijns-Amerikaanse Taal & Cultuur’ en naderhand ‘Volwassenenonderwijs en Gemeenschapsontwik-keling’ waarmee ze in Nederland en het buitenland gewerkt heeft. Ze behaalde haar lesbevoegdheid, gaf Taal en Godsdienstles totdat ze taken als vrijwilliger in lagere en middelbare scholen ging combineren met meer taalgerichte opleidingen in lesbevoegdheid. Ze begeleidt kinderen naar hun examen GCSE Nederlands, neemt ook toetsen af en begeleidt ook nog steeds studenten met Spaans, Frans, Duits, en Engels als vreemde taal. Daarnaast staat Henriekje sinds 2017 voor de klas op De Zeven

Eiken.
 

Year 2 & 3

​Pauline studied ‘Communication & Information Science’ followed up by '‘Culture Studies’ in Amsterdam. Through a post-doctorate she obtained her teaching qualifications. Pauline was one of the founding members of  ‘De Zeven Eiken’ in 2005. She has been Chair of the Board, teacher and has ever since always been active at the school.

Year 4 

Silke has been a teacher at  ‘De Zeven Eiken’ since January 2014. Zij is a fully qualified teacher, teaches at several NTC-schools in and around Londen, and also offers on-line tutoring. At De Zeven Eiken Silke enjoys teaching the children in year 4.

Year 5 & 6

Hetty studied English and Translation and is a qualified teacher. She has also obtained a Master's Degree in Applied Translation Studies.  Zij has lived in the UK since 1985 and works as a freelance translator. For the past 15 years she has also worked as a teaching assistant at  ‘De Regenboog School’ in Londen and since February 2014 at ‘De Zeven Eiken’ as our teacher for year 5. ​​

Sevenoaks, Kent, United Kingdom

Onze Docenten

Hieronder vindt u meer informatie over ons docententeam:

Year 1

Hanneke is a qualified teacher for Dutch primary schools. She is married to a Brit, and she has an adult daughter. Hanneke has over 35 years of experience in the education sector, both at primary and secondary level, and she has been working at 'De Zeven Eiken' since 2009. Hanneke is also a guide at Leeds Castle, and she is a content writer for Dutch educational resources for Twinkl.nl. 

Year 7 & 8

Henriekje studied Latin-American Language & Culture in Edinburgh followed up by  ‘Adult Education and Community Development', a field she worked in both in the Netherlands as the UK. She obtained her teaching qualifications and taught Language and Biblical Studies, eventually moving more and more in the direction of teaching foreign languages. She tutors pupils for their GCSE Dutch exams and also helps out students with Spanish, French, German and English as a foreign language. Henriekje has been teaching our years 7 & 8 since 2017.