Sevenoaks, Kent, United Kingdom

Welcome Parents!

'De Zeven Eiken' offers Dutch language and culture lessons to children in the age of (almost) 4 to 12 years old. Our pupils have a Dutch or Flemish background and are motivated to further develop Dutch as their native language in order to be able to speak, read and write fluently in Dutch. Our school follows the same curriculum as primary schools in the Netherlands and Flanders and we strive to attain that level of language skills. However, our teachers take into consideration the multilingual background of most of our pupils and have understanding of the difficulties these children sometimes face. In addition we support our pupils in developing a Dutch identity, while temporarily or permanently living in the UK, by organising cultural activities such as Sinterklaas, Carnaval and King's Day. All of us do our very best to ensure our pupils are having fun and enjoying learning Dutch.

Welkom Ouders!

​'De Zeven Eiken' is een Nederlandse Taal- en Cultuur school voor kinderen van (bijna) 4 tot 12 jaar oud. Onze leerlingen hebben een Nederlands- of Vlaamstalige achtergrond en willen graag Nederlands als moedertaal verder te ontwikkelen en in het Nederlands spreek-, lees- en schrijfvaardig worden. Wij volgen het curriculum zoals in het primair onderwijs in Nederland en Vlaanderen wordt onderwezen en streven naar het taalniveau zoals daar verwacht wordt. Echter, onze leraren houden rekening met de meertaligheid van de leerlingen en bieden begrip en ruimte voor vertragingen en complicaties die vaak met meertaligheid gepaard gaan. Tevens ondersteunt de school de leerlingen in de ontwikkeling van een Nederlandstalige identiteit, terwijl zij tijdelijk of permanent in Engeland wonen, door het organiseren van Cultuurdagen zoals Sinterklaas, Carnaval en Koningsdag. Wij werken er gezamenlijk hard aan om alle leerlingen plezier te laten hebben in het gebruik van de Nederlandse taal.